ارتباط نفس مجرد و بدن در فلسفه اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه قم

چکیده

این مقاله به چگونگی ارتباط نفس مجرد با بدن در فلسفه اسلامی از دیدگاه فلسفه مشاء «ابن سینا» و فلسفه اشراق «سهروردی» می‌پردازد.مسئله ارتباط مجرد با مادی از مهم‌ترین مباحثی است که فکر بسیاری از فیلسوفان را به خود مشغول کرده است. با توجه به این‌که چگونگی ارتباط مجرد با مادی از جنبه انسان‌شناسی در مقایسه با جهان‌شناسی کمتر بررسی شده، نگارنده بر آن است تا در این مقاله این مسئله را از دیدگاه ابن سینا به عنوان فیلسوف مشائی و سهروردی به عنوان فیلسوف اشراقی از جبنه انسان‌شناسی بررسی کند.ابتدا نفس از دیدگاه دو فیلسوف اثبات و تعریف شده، سپس به تأثیر متقابل نفس و بدن پرداخته شده و در ادامه، اصل بودن نفس و فرع بودن بدن و چگونگی ارتباط این دو بیان شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Its Mind and Body in Islamic philosophy

نویسنده [English]

  • Ahmad Reza Shahrokhi
چکیده [English]

This article describes how immaterial soul with the body in Islamic philosophy from the perspective of Peripatetic philosophy "Ibn Sina" and Philosophy of Illumination "Suhrawardi" Myprdazd.msylh Relationship with the material of the issues that has occupied the minds of many philosophers. Given how soon the material compared to cosmological aspect less studied anthropology, I have to in this article this issue and peripatetic philosopher Ibn Sina as the philosopher Suhrawardi illumination of aspects of anthropology review First, the soul of the philosopher established and defined vision, then studied the interaction between body and soul, and then, the branch of the soul and the body and the relationship between the two states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soul
  • subtle body
  • spirit animal
  • Spirit
  • spiritual
  • natural spirit
CAPTCHA Image