نظریه حقوق طبیعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه قم

چکیده

فکر حقوق طبیعی یا فطری واعتقاد به وجود قواعدی برتر از حقوق موضوعه را می‌توان از بحث انگیزترین موضوعاتی دانست که پیشنیه آن به قرن‌ها پیش از میلاد حضرت مسیح علیه‌السلام باز می‌گردد.این اندیشه با مناقشه‌ها و ایرادهایی روبه‌رو بوده است که در این مقاله، نویسنده از مجموعه ایرادات، چهار ایراد عمده را مطرح و سعی کرده به آنها پاسخ گوید.این چهار ایراد عبارت‌اند از: 1. عدم توافق درباره مفهوم عدالت؛ 2. تنوع قوانین وحقوق موضوعه در بین جوامع؛3. عدم انطباق وقایع تاریخی با حقوق طبیعی؛ 4. پیروی حقوق از داوری‌های خودسرانه وفردی اشخاص.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Natural law theory

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagher Parsa poor
چکیده [English]

The idea of ​​natural rights or innate belief in the existence of superior rules of law may be the most controversial issues of the centuries before the birth of Jesus Christ knew that her background peace. In the Android open conflict and has faced criticisms in the article, the author of Objections sets, four major objection raised and tried to answer the objection says. The four are: 1. Lack of agreement on the concept of justice; 2. variety rights legislation enacted in the community; 3. History of non-compliance with natural law; 4. compliance with the rights of individuals in the hills arbitrary judgments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • historic Key words: natural rights
  • Law
  • justice
  • independent of reason
  • school
CAPTCHA Image