بررسی استدلال انباشتی ریچارد داوکینز با تکیه بر آرای کیث وارد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران.

2 دانش‌آموخته دکتری فلسفه تطبیقی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده

گروهی از صاحب‌نظران علوم تجربی، از جمله ریچارد داوکینز معتقدند جهان مادی در روند شکل‌گیری طبیعت و پیدایش موجودات زنده، «خودتبیین­گر» است و انتخاب طبیعی که فرآیندی انباشتی است، به تنهایی می‌تواند شکل‌گیری این جهان را از ساخت ساده آغازین آن تا صورت پیچیده کنونی­اش، تبیین کند و نیازی به فرض مبدئی هوشمند در فرآیند تکامل نیست. در مقابل، برخی فیلسوفان متألّه، از جمله کیث‌ وارد، معتقدند انتخاب انباشتی به عنوان فرآیندی کور و فاقد هدف، به تنهایی از ارائه تبیین دقیق و جامع از فرآیند تکامل و نتایج و مراحل حیاتی آن ناتوان بوده، بهترین تبیین تکامل، مسلم دانستن مبدئی هوشمند به عنوان طراح فرآیند تکامل است. این تحقیق می‌کوشد با عدم کفایت تبیینی انتخاب طبیعی صرف، در تبیین فرآیند تکامل، نشان دهد اولاً، نگرش ماتریالیستی داوکینز در استدلال فرآیند انباشتی بر مجموعه‌ای از خطاهای فلسفی مبتنی است؛ ثانیاً اگر تبیین دقیقی از نظریه انتخاب طبیعی انباشتی ارائه شود، این نظریه نه تنها نافی وجود خداوند نیست، بلکه به عکس، خود، دلیلی به سود خداباوری است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Richard Dawkins’s Cumulative Argument with Emphasis on Keith Wards’ Views

نویسندگان [English]

 • ‘Abdul Rasool Kashfi 1
 • Ali Reza Farrokhi Balajaddeh 2
چکیده [English]

Some scholars of natural sciences, including Richard Dawkins, believe that material world is “self-explanatory” in the process of nature formation and creation of living creatures and that natural selection which is a cumulative process can alone explain the formation of this world form its initial simple composition to current complex one, with no need to assume a clever origin in the process of evolution. On the contrary, some theosophists, including Keith Ward, believe that cumulative selection alone as a blind and aimless process is unable to provide a comprehensive and precise explanation about evolution process, its outcomes and vital stages and that the best explanation for evolution is to take for granted a clever origin as the designer of evolution process. Given the explanatory inadequacy of mere natural selection in explaining the process of evolution, the present paper seeks to prove that, first, Dawkins’s materialistic approach in cumulative process argument is based on a set of philosophical mistakes; and second, if a precise explanation of the theory of cumulative natural selection is provided, this theory will not negate the existence of God; rather it will be another proof for theism.

 

 Richard Dawkins, Keith Ward, evolution, natural selection, cumulative process.

 •  

  • Dawkins, R. (1996). Climbing Mount Improbable, New York: Nork Norton.
  • ----------  (1986). The Blind Watchmaker, Harlow: Langman.
  • ----------  (2006). The God Delusion, Boston: Houghton Mifflin.
  • ---------- (2009). The Greatest Show on Earth: the Evidence for Evolution, New York: Free Press.
  • ---------- (1976). The Selfish Gene, Oxford: Oxford University Press.
  • ---------- (1995). River out of Eden, London: Weidenfeld & Nicholson.
  • Darwin, C. (2008 [1859]). On the Origin of Species, Oxford World's Classics.
  • Ward, K. (2002). God, A Guide for the Perplexed, Oxford: Clarendon Press.

  ---------- (1996). God, Chance and Necessity, Oxford: Oneworld

CAPTCHA Image