دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 57، آذر 1392 
علم غیب امامان (ع) در آینهٔ عقل

صفحه 139-162

10.22091/pfk.2013.56

غلام‌حسین اعرابی؛ سید حبیب بخارایی‌زاده