هستی‌شناسی خلأ

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

* عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خمینی‌شهر)

چکیده

یکی از نخستین نتایج نظریه میدان‌های کوانتومی آن است که خلأ، حامل انرژی (بی‌نهایت) است. این نتیجه با آزمون‌های تجربی و تا حدی با نظریه‌های بنیادی دیگر فیزیک مانند نظریه نسبیت عام سازگار است. در این مقاله، پس از بررسی ابعاد هستی‌شناختی مفهوم خلأ در فلسفه و فیزیک، ابتدا نتیجه خواهیم گرفت که آنچه در فیزیک، خلأ نامیده می‌شود به معنای هیچِ مطلق نیست و اساساً هیچِ مطلق نه در فیزیک کلاسیک و نه در فیزیک جدید نمی‌تواند منشأ اثر قابل اندازه‌گیری باشد. به علاوه، نشان خواهیم داد که این نتیجه به معنای طرد کامل مباحث فلسفی مفهوم خلأ در نظریه‌های فیزیکی نیست و بدون طرح این مباحث نمی‌توان تعبیر روشن و واضحی از این نظریه‌ها ارائه کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ontology of Vacuum

نویسنده [English]

 • Ahmad Hakim
چکیده [English]

One of the earliest results of quantum fields theory is that vacuum contains (infinite) energy. This result is compatible with empirical tests and to some degree with other fundamental theories of physics such as general relativity theory. Having reviewed the ontological dimensions of the concept of vacuum in philosophy and physics, the present paper first concludes that what is called “vacuum” in physics does not mean absolute nothingness and that absolute nothingness cannot essentially bring about a measurable effect neither in classical nor in modern physics. Furthermore, it proves that this conclusion does not mean that philosophical subjects about the concept of vacuum in physical theories are completely rejected and that no clear and distinct explanation can be provided without discussing these subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ontology
 • vacuum
 • energy
 • quantum fields
 • general relativity theory
 • ابو علی سینا (1361). فن سماع طبیعی، ترجمه: محمدعلی فروغی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • ارسطو (1389). سماع طبیعی (فیزیک)، ترجمه: محمدحسن لطفی، تهران: انتشارات طرح نو.
 • افلاطون (1380). دوره آثار افلاطون، ترجمه: محمدحسن لطفی، تهران: انتشارات خوارزمی، ج3.
 • اینشتین، آ (1363). فیزیک و واقعیت، ترجمه: محمدرضا خواجه‌پور، تهران: انتشارات خوارزمی.
 • بدوی، عبدالرحمن (1389). «محمد بن زکریای رازی»، در: تاریخ فلسفه در اسلام، ج1، به کوشش میان‌محمد شریف، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 • مطهری، مرتضی (1366). مقالات فلسفی، تهران: انتشارات حکمت.
  • § Capek, M. (Eds) (1976). The Concepts of Space and Time, D. Reidel Publishing Company.
  • § Crombie. A. C. (1961). Augustine to Galileo, Vol. 2. Harvard University Press.
  • § Guth. A. H. (1981). "Inflationary Universe: A Possible Solution to the Horizon and Flatness Problems", in: Physical Review D, vol. 23, pp. 347-356.
  • § Jammer, M. (1993). Concepts of Space, Dover Publications.
  • § Koyré, A. (1957). From the Closed World to the Infinite Universe, the Johns Hopkins Press.
  • § Leibniz, G. W. and Clarke, S. (2000). Correspondence, Hackett Publishing
  • § Company Inc.
  • § Newton, I. (1846). Mathematical Principles of Natural Philosophy, Daniel Adee.
  • § Straumann, N. (1999). "The Mystery of the Cosmic Vacuum Energy Density and the Accelerated Expansion of the Universe", avaliable at: http://arxiv.org/abs/astro-ph/9908342.
  • § Weinberg, S. (1989). "The Cosmological Constant Problem", in: Reviews of Modern Physics, Vol. 61, No. 1.
  • § Witten, E. (2000). "The Cosmological Constant from the Viewpoint of String Theory", avaliable at: http: //arxiv. org/PS_cache/hep-ph/pdf/0002/0002297v2. pdf.
CAPTCHA Image