علم غیب امامان (ع) در آینهٔ عقل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم.

2 **دانشجوی مقطع دکتری،مدرسی الهیات

چکیده

در این مقاله سعی شده در دو بخش، دو مسئله اساسی راجع به علم غیب از دید عقلی بررسی شود. در بخش نخست با دو دلیل عقلی ثابت شده که انسان در عین محدودیت‌هایی که از ناحیه جسمش بدو تحمیل شده، نفسش آنچنان قابلیتی دارد که می‌تواند در سیر تکاملی خویش تمامی آن حصارها را درنوردد و به فراتر از آنها علم پیدا کند. در بخش دوم سه دلیل بر اینکه امامان معصوم (ع) از بالاترین درجات علم غیب از جهت کمیت و کیفیت برخوردارند، طرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imams’ (peace be upon them) Knowledge of Unseen World in the Mirror of Intellect

نویسندگان [English]

 • Gholam Hussein A’rabi 1
 • Seyyed Habib Bokharaiizadeh 2
چکیده [English]

The present paper seeks to examine two basic questions related to the knowledge of unseen world from an intellectual view in two separate parts. In the first part, two intellectual proofs have been proposed to prove that man’s soul is so capable that it can transcend all limitations in its evolutionary journey and gain knowledge about whatever behind them though its body imposes some limitations on it. In the second part, three proofs have been proposed to prove that Infallible Imams (peace be upon them) enjoy the highest degrees of knowledge of unseen world in terms of quality and quantity

کلیدواژه‌ها [English]

 • knowledge of unseen world
 • Imam
 • intellect
 • Imamate
 • Imam’s knowledge
 • infallible Imams (peace be upon them)
 • ابن‌سینا (1403). الاشارات و التنبیهات، با شرح خواجه طوسی و محاکمات قطب رازی، تهران: دفتر نشر کتاب، چاپ دوم.
 • بحرانی، سید هاشم بن سلیمان (1378). الانصاف فی النص علی الائمه الاثنی عشر (ع)، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 • ---------  (1413). مدینه معاجز الائمه الاثنی عشر، قم: مؤسسه معارف اسلامی.
 • خصیبی، حسین بن حمدان (1419). الهدایه الکبری، بیروت: دار البلاغ.
 • سهروردی، شهاب الدین یحیی (1372). مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح: هانری کربن، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)، ج1.
 • --------- (1388). حکمة الاشراق، در: مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح: هانری کربن، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)، ج2.
 • شیخ مفید (1372). اوائل المقالات، تهران: انتشارات دانشگاه.
 • صدرالمتألهین (1383). الاسفار الاربعة، تهران: مطبعه حیدری.
 • --------- (بی‌تا). الحاشیه علی الهیات الشفا، قم: انتشارات بیدار.
 • --------- (1360 الف). الشواهد الربوبیة، تصحیح: سید جلال‌الدین آشتیانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 • --------- (1354). المبدأ و المعاد، تصحیح: سید جلال‌الدین آشتیانی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.
 • -------- (1361). العرشیة، تصحیح: غلام‌حسین آهنی، تهران: انتشارات مولی.
 • -------- (1363). المشاعر، تصحیح: هانری کربن، تهران: کتاب‌خانه طهوری.
 • -------- (1360 ب). اسرار الآیات، تصحیح: محمد خواجوی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.
 • صدوق، محمد بن علی (1395). کمال الدین و تمام النعمه، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ دوم.
 • --------- (1375). علل الشرایع، قم: انتشارات داوری.
 • طباطبایی، سید محمدحسین (1420). نهایة الحکمة، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، تصحیح: عباس زارعی سبزواری.
 • طباطبایی، سید محمدحسین (1417). تفسیر المیزان، بیروت: مؤسسه اعلمی، ج13.
 • طبرسی، احمد بن علی (1405). الاحتجاج، مشهد: نشر مرتضی.
 • طبرسی، فضل بن حسن (1403). مجمع البیان، قم: انتشارات کتاب‌خانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
 • طبری آملی، محمد بن جریر (1413). دلایل الامامه، قم: انتشارات بعثت، چاپ اول.
 • علم امام (مجموعه مقالات) (1388). گزینش و تصحیح: محمدحسن نادم، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
 • قمی، علی بن ابراهیم (1404). تفسیر القمی، قم: دار الکتاب.
 • مجلسی، محمد باقر (1404). بحار الانوار، بیروت: مؤسسه الوفاء.
CAPTCHA Image