دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، زمستان 1386 
3. «تجرد نفس»

صفحه 65-88

10.22091/pfk.2007.158

رضا اکبریان؛ سیما محمدپور دهکردی


4. عوامل شکل گیری حزن و تحولات آن در عرفان و تصوف

صفحه 89-112

10.22091/pfk.2007.160

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ حسین اقا حسینی؛ مهدی رضایی