نویسنده = احمد بهشتی
توحید خاصّی و تفسیر آیات متشابه از منظر ملاصدرا

دوره 15، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 5-22

10.22091/pfk.2014.3

احمد عبادی؛ داود صائمی؛ احمد بهشتی


خودآگاهی در فلسفه ابن‌سینا

دوره 14، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 5-17

10.22091/pfk.2012.71

حمید رضا خادمی؛ احمد بهشتی


ماهیت وحی از منظر شیخ مفید

دوره 13، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 197-230

10.22091/pfk.2012.124

مرتضی کشاورز؛ احمد بهشتی