نویسنده = حمید رضا خادمی
تبیین رابطه صفات ذاتی و ذات واجب از دیدگاه ملاصدرا

دوره 17، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 89-108

10.22091/pfk.2016.632

حمید رضا خادمی؛ سلمان شریعتی


خودآگاهی در فلسفه ابن‌سینا

دوره 14، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 5-17

10.22091/pfk.2012.71

حمید رضا خادمی؛ احمد بهشتی