کلیدواژه‌ها = معرفت دینی
نقد نسبیت معرفت دینی از منظر قرآنی

دوره 16، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 91-120

10.22091/pfk.2014.32

محمد حسن موحدی ساوجی


عقل‌گرایی و کارکردهای آن در تحوّل اندیشۀ دینی از منظر قرآن

دوره 14، شماره 1، آذر 1391، صفحه 133-171

10.22091/pfk.2012.86

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ سید جمال الدین میر موسایی


نظریه کارکرد صحیح درباره ضمانت

دوره 5، 17-18، آذر 1382، صفحه 2-28

10.22091/pfk.2003.350

سید حسین عظیمی دخت