کلیدواژه‌ها = شریعت
صدق و کذب‌پذیری مشهورات نزد ابن‌سینا

دوره 17، شماره 1، آذر 1394، صفحه 93-110

10.22091/pfk.2015.552

مهناز امیرخانی؛ سیده ملیحه پورصالح امیری


نقش محبت در آفرینش از دیدگاه عرفان اسلامی

دوره 14، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 161-180

10.22091/pfk.2012.79

عبدالمجید محققی؛ قباد محمدی شیخی


نقش شریعت در سیر کمال انسان

دوره 12، 1-2، آذر 1389، صفحه 203-226

10.22091/pfk.2010.144

حسین آقا سنجری؛ زهرا سنجری