کلیدواژه‌ها = اعجاز
بازاندیشی در حقیقت اعجاز

دوره 17، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 49-70

10.22091/pfk.2016.625

علی رضا جعفرزاده کوچکی؛ فرزاد دهقانی؛ سروش شهریاری نسب


جلوه هایی از اعجاز ادبی قرآن کریم

دوره 1، شماره 4، شهریور 1379، صفحه 21-34

10.22091/pfk.2000.504

ولی الله نقی پور فر