کلیدواژه‌ها = زبان
تعداد مقالات: 3
1. ساختار زبانی واقعیت در اندیشه ریچارد رورتی

دوره 23، شماره 4، دی 1400، صفحه 103-120

10.22091/jptr.2021.6954.2544

عیسی موسی زاده؛ محمد اصغری؛ محمدرضا عبدالله نژاد