طرحی نو در محتوای کتاب‌های درسی زبان انگلیسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه قم

چکیده

با فراگیر شدن زبان­آموزی و استقبال روزافزون جوانان و نوجوانان از زبان انگلیسی به عنوان زبان علمی و بین­المللی، و رواج کتاب­های مختلف آموزشی که توسط ناشران و دانشگاه­های معتبر انگلیسی زبان منتشر شده و در نشر آنها کلیه اصول و قواعد تاثیرگذار کتاب­های آموزشی رعایت گردیده است، سوال­های گوناگون و اساسی در ذهن اندیشمندان پدیدار گشته است که از مهم­ترین آنها می­توان به تاثیر زبان به طور اعم، و زبان انگلیسی به طور اخص، بر فرهنگ و رفتار ملل دیگر اشاره نمود. تاکنون یکی از دغدغه­ها، حذف یا کاهش تاثیرات منفی فرهنگ‌های مختلف بر فرهنگ بومی، و از جمله تاثیرات مختلف فرهنگ غرب بر فرهنگ و ارزش­های ملی و اسلامی بوده است. در همین راستا، از ابتدای انقلاب تاکنون تمهیداتی نیز اندیشیده شده است، اما به نظر می­رسد چنانچه اصول تدوین کتاب­های آموزشی به کار گرفته شود و محتوای آنها نیز با هوشیاری تنظیم گردد، نه تنها از اثرات منفی یاد شده کاسته می­گردد بلکه می­توان به صدور اندیشه­های انقلاب و اسلام ناب محمدی همت گمارد. در مقاله حاضر سعی شده با بررسی نقطه نظرهای برخی از فلاسفه مشهور مغرب زمین و استفاده از دیدگاه‌های اندیشمندان معروف و تاثیرگذار مسلمان در خصوص جایگاه انسان در فلسفه تعلیم و تربیت و همچنین با نگاهی به احادیث اسلامی در این زمینه، اقدام به طراحی یک مجموعه کتابهای آموزش زبان انگلیسی بر اساس اصول و روش تدریس زبان­های خارجی نمود که ضمن آن با طرح مسائل فلسفی و کلامی از زبان شخصیت­های کتاب و در قالبی جذاب، بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Plan for the content of the English Textbooks for the students of Philosophy and Theology

نویسنده [English]

 • Mohammad Afzali Shahri
چکیده [English]

Nowadays learning a new language is attractive among the youth and the
adolescence. It is proved that language and culture are interwoven and culture is
manifested through the language. This effect is doubled when the textbooks are
scientifically and beautifully prepared; therefore, we should take into our
consideration the negative points of such a transfer. On the other hand, we can
assume that on the basis of the rich teachings of the verses of the holy Qur’an and
language. It seems a good strategy to provide the students of Philosophy and
Theology with the necessary equipment to cope not only with the side effects of
learning a new language but also with their religious missions and duties: spreading
the Islamic thoughts and teachings all over the world via preparing attractive books
containing materials and events taken from our own culture and religion.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • language learning
 • teaching English
 • language and culture
 • philosophy of education
 • man’s status in education the traditions
 • we can avoid the negative effects of the cultural issues of a foreign
 1. ارنشتاین، آلن سی. و هانکینس، فرانسیس پی.، مبانی فلسفی، روانشناختی و اجتماعی برنامه درسی، ترجمه سیاوش خلیلی شورینی، انتشارات یادواره کتاب، تهران، 1377.
 2. برزینکا، ولفگانگ، نقش تعلیم و تربیت در جهان امروز، ترجمه مهر آفاق بایبوردی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1371.
 3. شریعتمداری، علی، رسالت تربیتی و علمی مراکز آموزشی، سمت، تهران، 1384.
 4. میلر، جی. پی، نظریه‌های برنامه درسی، ترجمه محمود مهرمحمدی، سمت، تهران، 1383.
  1. Brown, H. D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching. 4th ed. NY: White plains.
  2. Celce-Murcia, M. & McIntosch, L. (1979). Teaching English as a Second of Foreign Language.Cambridge, USA: Newbury House Publisher.
  3. Celce-Murcia, M. (2001). Teaching English as a Second of Foreign Language. 3rd ed. Boston, USA: Heinle & Heinle.
  4. Chastain, K. (1988). Developing Second-Language Skills: Theory and Practice. 3rd ed. Orlando, Florida: Harcourt Brace Jovanovitch, Inc.
  5. Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. 2nd ed. Oxford: OxfordUniversity Press.
  6. Richards, J., Platt, J. & Weber, H. (1985). Longman Dictionary of Applied Linguistics.Essex: Longman Group Limited.
  7. Yule, G. (1985). The Study of Language.Cambridge: CambridgeUniversity Press.
CAPTCHA Image