مفهوم خدا در اندیشه و فلسفه فیلون

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده

این مقاله درصدد طرح و حل تعارض ظاهر شده در کلام فیلون در باب خداشناسی است. تعارضی که در واقع، ناشی از دو جنبه شخصیت او، یعنی علاقه به دین یهود و فلسفه افلاطونی است.مؤلف بر این اعتقاد است که مسلک تنزیهی (خداوند بدون صفات)فیلون که خداوند را ماورای مثل افلاطونی و حتی فراتر از مثال اعلا می‌داند، تحولی در مفهوم خدا در نزد فیلسوفان یونانی به وجود آورده است. او در عین حال، از مذهب رواقی و آیین مضمونی برای جمع بین حضور همگانی و هر جایی (تشبیه) حق در عین تعالی (تنزیه) و برتری او از خلق بهره جسته است.بر طبق نظر بریه دو جهت فوق الذکر ناظر به یک سطح نیست، بلکه یکی برتر از دیگری است؛ یعنی خداوند به لحاظ واقع و در حقیقت خویش، مطلق است، اما هنگامی که از او به خالق و مانند آن تعبیر می‌کنیم، او را با نوعی ارتباط و علقه لحاظ می‌کنیم و صفاتی تشبیهی به او نسبت می‌دهیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept of God in thought and philosophy Philo

نویسنده [English]

  • Said RAHIMIAN
چکیده [English]

This article appeared in the plot and conflict resolution on the theology of Philo. Conflict actually comes from two aspects of his personality, the interest in Jewish religion and Platonic philosophy. The author believes that the doctrine of transcendence (God without attributes) that God is beyond Platonic Philo and beyond knows the Supreme example, a change in the concept of God in the Greek philosophers created. At the same time, the Stoic religion and faith for the content between the public and any place (metaphor) right at the same transcendence (transcendence), giving him the benefit of the people. According to the above-mentioned Barihi sides of an area, but better than the other one, that is, in fact and in truth our God is absolute, but when he's the creator and similar words, he interest in a relationship and metaphorical qualities we ascribe to him

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict resolution
  • theology
  • metaphorical characters
CAPTCHA Image