بقای نفس انسان در دیدگاه فارابی، ابن سینا و صدرالمتألهین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه

چکیده

این مسئله که نفوس چه انسان‌هایی بعد از مرگ باقی‌اند و این‌که آیا آن نفوس تعین خود را از دست خواهند داد و به یک نفس کلی تبدیل خواهند شد یا این‌که کثرت خود را حفظ خواهند کرد، مورد توجه فارابی، ابن‌سینا و صدرالمتألهین بوده است.در این مقاله که موضوع اصلی آن تحلیل و بررسی آرای این سه حکیم درباره این دو موضوع است، پس از جمع‌آوری و بررسی آرای آنها درباره دو موضوع مورد نظر این نتیجه به دست آمده است که فارابی نفوس برخی از انسان‌ها را فانی می‌داند، اما دو حکیم دیگر نفوس تمام انسان‌ها را باقی می‌دانند. در این مقاله پس از نقد و بررسی سه دلیلی که ابن‌سینا برای اثبات بقای تمام نفوس اقامه کرده و اشکال‌های صدرا به آنها، ثابت شده است که هیچ‌کدام از اشکال‌های صدرا به ادله ابن‌سینا وارد نیست.درباره اتحاد و اتصال نفوس به یکدیگر بعد از مرگ و تشکیل نفس کلی، معلوم شده است که به خلاف نظر برخی محققان، فارابی قائل به نفس کلی، به طوری که نفوس تعین و تعدد خود را از دست بدهند، نیست.درباره اتحاد و اتصال نفوس انسانی با عقل فعال از نظر ملاصدرا، پس از تحلیل و بررسی آرای او درباره تعقل، این نتیجه به دست آمده‌است که صدرا نیز نفس کلی را قبول ندارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survival of the human soul in view of al-Farabi, Ibn Sina and Mulla Sadra

نویسنده [English]

 • Ali; Riahi
چکیده [English]

The question of whether human souls after death the souls Baqyand and whether it will lose its determination to become a general or a plurality your breath will maintain the attention of al-Farabi, Ibn Sina and Mulla Sadra was.other wise souls know all the people. In this paper, the Review three reasons to prove the survival of all souls brought Ibn Sina and Mulla Sadra bugs they fixed that none of the bugs Sadra, Ibn Sina not enter into arguments. About Union and connecting people to each other after the death of the soul, it turns out that contrary to some researchers, Farabi respect to general confidence, so that people lose their specificity and multiplicity is not. About unity and connection of humanity with the active intellect of the philosopher, after analyzing his ideas about the reason, the result is achieved that the self Sadra generally not accepted. 


 

کلیدواژه‌ها [English]

 • human breath
 • the Alliance population
 • general self
 • connecting the population with an active mind
 • soul belong to the body
 • mood
 • substantial motion
 • alliance wise and reasonable
 • there is nothing
 • truth Vrqyqh
CAPTCHA Image