مقاله علمی پژوهشی
2. تحلیل دیدگاه ویگنز در باب معنای زندگی

محسن جوادی؛ نفیسه حفیظی

دوره 19، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 5-25

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.803

چکیده
    «جعل» و «کشف» دو پاسخ به چیستی «معنای زندگی» است. این بحث در چند قرن گذشته از مهم‌ترین مسائل مطرح در حوزه‌های علوم انسانی بوده است. آیا می‌توان در عین پذیرش معنای عینی برای زندگی به جعل معنا قائل بود؟ پژوهش حاضر سعی دارد این پرسش را با توجه به دیدگاه فیلسوف معاصر دیوید ویگنز پاسخ گوید. بر اساس نظریۀ ویگنز، معنای ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
3. نگاه نقادانه به نظریۀ روزنبرگ دربارۀ به‌کشی

رضا اکبری؛ سید علیرضا هدائی

دوره 19، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 26-46

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.1789.1572

چکیده
  روزنبرگ با اشاره به استشهاد مخالفان به‌کشی به «حق مسلم حیات» و «ارجمندی استقلال اخلاقی» و استناد طرفداران آن به «امکان‌ جلوگیری از سوءاستفاده» و «لزوم اجتناب از رنج درمان‌ناپذیر»، بیان می‌کند که از نظر او، مناقشۀ ایشان ریشه در واقعیات ندارد بلکه حاصل اختلاف منظرشان در قلمرو حقوق انسانی و ناشی از آن است ‌که ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
4. خودآیینی کانت و نسبت آن با خودآیینی شخصی، اخلاقی و سیاسی

زهرا خزاعی؛ طیبه حیدری موصلو

دوره 19، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 47-67

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.2305.1701

چکیده
  کانت اصل خودآیینی اراده را اصل اعلای اخلاق می‌داند. به باور وی، اگر اصولی که اراده می‌کنیم صرفاً برساختۀ موجودی باشد که واضع قوانین عام است، «اراده یا خواست» ما نیز خودآیین و مستقل عمل می‌کند. بر این اساس، نه‌تنها انسان خود قوانین اخلاقی را وضع‌کرده است بلکه خود را ملزم می‌کند تا به قوانینی که وضع کرده، عمل کند. ازاین‌رو کانت ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
5. نسبت خیال با هویت در فلسفه ملاصدرا

سید مهدی میرهادی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمد نجفی

دوره 19، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 68-88

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.790.1295

چکیده
     در این مقاله تلاش شده است که با استفاده از روش تحلیل و استنتاج، طرحی از دیدگاهِ فلسفی ملاصدرا دربارۀ رابطۀ خیال با هویتِ انسان، ارائه شود. چنین طرحی می‌تواند چارچوب و چشم اندازی از چگونگی مداخلات تکوینی خیال در ساخت و شکل‌گیریِ هویت، ارائه کند. صورتِ نوعیه (انسانی)، صورتِ سیال (حال) و صورتِ نهایی (مَلَکات)، مفاهیمِ کلیدی برای ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
6. تفکیک گوهر و صدف دین از یکدیگر، مقدمه‌ای برای کثرت‌گرایی دینی؛ بررسی دیدگاه سیدحیدر آملی

خدیجه تبریزی؛ حسن یوسفیان

دوره 19، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 89-109

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.813

چکیده
    تفکیک گوهر و صدف دین از یکدیگر مسئله‌ای است که طیف وسیعی از کثرت‌گرایان برای پی‌ریزی دیدگاه کثرت‌گرایانۀ خود از آن سود جسته‌ و آن را به عرفای مسلمان مستند ساخته‌اند. سید حیدر آملی یکی از پیشگامان عرفان اسلامی است که اهتمام خاصی به تفکیک گوهر دین از صدف آن دارد، زیرا آرمان آشتی دادن شیعیان دوازده‌امامی با متصوفه راستین را در ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
7. پژوهشی در باب ادراک زیبایی، بر مبنای رأی علامه طباطبایی در فرق میان اعتباریات و حقایق

عفت السادات حسینی؛ پرویز ضیاء شهابی

دوره 19، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 110-130

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.522.1234

چکیده
  ادراک زیبایی یکی از ادراکات آدمی است. شناخت این نوع ادراک و تبیین ویژگی های آن از مسائل زیبایی شناسی می باشد. در دو کتاب از آثار علامه طباطبایی، از این نوع ادراک به عنوان ادراکی اعتباری اشاره شده است. در این دو اثر که یکی فلسفی و دیگری عرفانی است توضیحی در این خصوص داده نشده است. کوشش نگارنده بر آن است تا بر اساس اعتباری دانستن این نوع ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
8. بررسی تأثیر اندیشه ایرانی بر افلاطون

مهدی منفرد

دوره 19، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 131-151

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.1170.1390

چکیده
    سخن دربارۀ تأثیرپذیری فلاسفۀ یونان باستان به‌ویژه افلاطون از اندیشۀ شرقیان و ایران باستان، بسیار گفته شده است. آثار گوناگونی از خود متفکران غربی نیز دربارۀ این مسئله بر‌جای مانده است. ما در این مقاله بر آنیم تا گوشه‌ای از این تأثیرپذیری را در اندیشۀ فلسفی افلاطون، بازخوانی کنیم. نظر برخی مورخان غربی فلسفه دربارۀ زادگاه و منشأ ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
9. بررسی براهین عقلی عصمت امام از دیدگاه سید مرتضی و قاضی عبدالجبار

علی اصغر حدیدی؛ محمدرضا امامی نیا

دوره 19، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 131-151

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.314.1170

چکیده
    از براهین عقلی عصمت امامت می‌توان به برهان امتناع تسلسل ائمه، وجوب حفظ شریعت و وجوب پیروی امام اشاره کرد که علمای مذهب امامیه به آن استدلال کرده‌اند. از طرف دیگر، دیگر مذاهب اسلامی همچون معتزلیان، اعتبار چندانی برای عصمت قائل نیستند و سعی کرده‌اند به براهین عصمت امام از جمله سه برهان مذکور اشکال وارد کنند. این مقاله پس از بیان ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
10. شکوفایی معرفت توحیدی عالم ذر در دنیا بر اساس روایات  

سید علی موسوی

دوره 19، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 152-170

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.1709.1541

چکیده
    معرفت ما به خداوند متعال، ریشه در عوالم قبل از این دنیا دارد و آیات و روایات از معرفتی شهودی صحبت می‌کنند که ما در عالم ذر نسبت به خدا پیدا کردیم. چنین معرفتی در ما تثبیت شده است و با آن معرفت تثبیت‌شده، پا به دنیا گذاشتیم، اما نکتۀ مهم در ارتباط با معرفت توحیدی عالم ذر، فراموشی چنین حادثه‌ای از سوی انسان‌ها است. این معرفت فطری ...  بیشتر

گزارش کتاب
11. مروری بر افسانه‌های آرام‌بخش از سعید زیباکلام

مهدی گل پرور روزبهانی

دوره 19، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 170-180

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.2343.1708

چکیده
    افسانه‌های آرام‌بخش اثری پژوهشی است از سعید زیباکلام، استاد فلسفه، که به تازگی (در بهار 1396) منتشر شده است. این اثر از هشت رسالۀ مستقل از یکدیگر با عناوین ذیل، به ترتیب طبع، تشکیل شده است: «افسانۀ نگرش برون‌دینی آزاد»، «افسانۀ عقلانیت جهانشمول»، «افسانۀ آزاداندیشی»، «افسانۀ ماهیت استدلال»، «افسانۀ توصیۀ ...  بیشتر