نویسنده = محسن جوادی
بررسی ارتباط ضرورت با گزارۀ پیشینی

دوره 12، شماره 4، شهریور 1390، صفحه 39-58

10.22091/pfk.2011.122

محسن جوادی؛ سید احمد غفاری قره باغ


روانشناسی اخلاقی غزالی

دوره 11، شماره 1، آذر 1388، صفحه 129-148

10.22091/pfk.2009.189

زهره سادات ناجی؛ محسن جوادی


نظریه اخلاقی قاضی عبدالجبار معتزلی

دوره 9، شماره 1، آذر 1386، صفحه 53-96

10.22091/pfk.2007.224

محسن جوادی؛ حسین اترک