کلیدواژه‌ها = کمال
مراتب کمال انسان از نظر فخررازی

دوره 17، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 27-48

10.22091/pfk.2016.639

عین الله خادمی


کارکرد گرایی و ارسطو

دوره 11، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 103-120

10.22091/pfk.2009.173

سید ابراهیم موسوی


جایگاه عشق در عرفان امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 19، خرداد 1383، صفحه 125-152

10.22091/pfk.2004.347

علی غفار زاده


اخلاق نیکوماخوس ارسطو

دوره 4، 14-13، شهریور 1381، صفحه 36-57

10.22091/pfk.2002.414

سید علی حقی