کلیدواژه‌ها = توحید
رابطۀ ادراکِ حسی، کمال و لذت با زیبایی در استتیکِ کریستین وُلف

دوره 20، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 72-96

10.22091/pfk.2018.1365.1449

داود میرزایی؛ علی سلمانی؛ رضا ماحوزی


ولایت تجلی توحید ربوبی‏

دوره 11، شماره 1، آذر 1388، صفحه 219-233

10.22091/pfk.2009.192

عبدالله حاجی صادقی