کلیدواژه‌ها = تجربه عرفانی
ارتباط وحی و رویای صادقه با عالم مثال از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا

دوره 18، شماره 1، آذر 1395، صفحه 5-27

10.22091/pfk.2016.633

عرفانه محمد زاده حقیقی؛ سعید رحیمیان


تجربه دینی و رابطه آن با تجربه عرفانی و وحی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 37-58

10.22091/pfk.2013.26

علی حقی؛ سوری واحد احمدیان


بررسی و تحلیل زبان عرفانی در آثار عین‌القضات همدانی

دوره 12، 1-2، آذر 1389، صفحه 267-286

10.22091/pfk.2010.147

سید‌علی اصغر میرباقری فرد؛ شهرزاد نیازی