کلیدواژه‌ها = باور
در باب منطق مجاز بودن باور

دوره 15، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 59-73

10.22091/pfk.2013.27

سید علی کلانتری


چیستی شناخت از دیدگاه اسپینوزا

دوره 14، شماره 1، آذر 1391، صفحه 51-72

10.22091/pfk.2012.82

محمدعلی عبداللهی؛ مهدی مطهری