موضوعات = فلسفه عمل
The Meaning of Life in Heidegger's Philosophical Pedagogy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22091/jptr.2023.9164.2858

احمدعلی حیدری؛ فلورا عسکری‌زاده


Libertarianism and Luck

دوره 24، شماره 3، مهر 1401، صفحه 115-134

10.22091/jptr.2022.8297.2723

Ishtiyaque Haji


مقایسۀ تسلّی‌بخشی‌های ابن‌سینا و کانت در مواجهه با فقر مالی

دوره 23، شماره 4، دی 1400، صفحه 143-164

10.22091/jptr.2021.6736.2507

مونا فروزیان؛ فروزان راسخی؛ نرگس نظرنژاد


Agency and Virtues

دوره 21، شماره 3، مهر 1398، صفحه 119-140

10.22091/jptr.2019.4673.2190

زهرا خزاعی