کلیدواژه‌ها = هرمنوتیک
ابن‌سینا و منطق فهم دین

دوره 21، شماره 2، تیر 1398، صفحه 51-71

10.22091/pfk.2017.1769.1566

محمد نصر اصفهانی؛ جعفر شانظری؛ سید مهدی امامی جمعه


هرمنوتیک، پیش‌زمینه‌ها و تحولات آن

دوره 7، شماره 26، اسفند 1384، صفحه 141-156

10.22091/pfk.2005.304

سید محمد موسوی