کلیدواژه‌ها = عقل عملی
عقل و محدویت قلمرو آن در آثار ملاصدرا

دوره 11، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 179-202

10.22091/pfk.2009.180

شهاب‌الدین وحیدی مهرجردی


کانت‌ ومسئولیت اجتماعی، سیاسی

دوره 10، شماره 1، آذر 1387، صفحه 121-148

10.22091/pfk.2008.241

علی ذکاوتی قراگزلو