کلیدواژه‌ها = وجودشناسی
ابن‌سینا و منطق فهم دین

دوره 21، شماره 2، تیر 1398، صفحه 51-71

10.22091/pfk.2017.1769.1566

محمد نصر اصفهانی؛ جعفر شانظری؛ سید مهدی امامی جمعه


وجود شناسی عرفانی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1385، صفحه 89-115

10.22091/pfk.2006.268

زکریا بهارنژاد