نویسنده = محسن جوادی
دلایل هنجاری پایه بنیادگذار و تبیین‌کنندۀ وضعیّت تکلیف اخلاقی انتخاب‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22091/jptr.2024.10239.2995

حسین اسناوندی؛ محسن جوادی


تحلیل دیدگاه ویگنز در باب معنای زندگی

دوره 19، شماره 2، تیر 1396، صفحه 5-25

10.22091/pfk.2017.803

محسن جوادی؛ نفیسه حفیظی