نویسنده = عسگر دیرباز
روش شناسی تعریف مفاهیم اعتباری بر اساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22091/jptr.2024.9978.2956

جواد طالبی طادی؛ عسکر دیرباز؛ احمد عابدی


رویکردهای اختیارگرایان در پاسخ به استدلال شانس

دوره 22، شماره 4، دی 1399، صفحه 5-26

10.22091/jptr.2020.5090.2253

جمال کدخداپور؛ عسگر دیرباز


اوج لذّت نفس ناطقه و موانع درک آن از نظر ابن‌سینا

دوره 19، شماره 3، آذر 1396، صفحه 26-45

10.22091/pfk.2017.744.1294

عسگر دیرباز؛ مسعوده فاضل یگانه


بازبینی شروط و براهین استحاله تسلسل

دوره 15، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 7-20

10.22091/pfk.2014.13

عسگر دیرباز؛ محمود صیدری