نویسنده = عسگر دیرباز
تعداد مقالات: 6
1. رویکردهای اختیارگرایان در پاسخ به استدلال شانس

دوره 22، شماره 4، دی 1399، صفحه 5-26

10.22091/jptr.2020.5090.2253

جمال کدخداپور؛ عسگر دیرباز


2. مفهوم صورتِ زندگی‌‌‌‌، سنگِ بنایی برای فلسفهٔ متأخّر ویتگنشتاین

دوره 21، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 55-80

10.22091/jptr.2020.4800.2203

عسگر دیرباز؛ مجتبی تصدیقی شاهرضایی


4. اوج لذّت نفس ناطقه و موانع درک آن از نظر ابن‌سینا

دوره 19، شماره 3، آذر 1396، صفحه 26-45

10.22091/pfk.2017.744.1294

عسگر دیرباز؛ مسعوده فاضل یگانه


5. بازبینی شروط و براهین استحاله تسلسل

دوره 15، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 7-20

10.22091/pfk.2014.13

عسگر دیرباز؛ محمود صیدری