کلیدواژه‌ها = فارابی
قیاس "از وضع" از ارسطو تا فارابی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 159-179

10.22091/pfk.2018.708.1283

امین شاه‌وردی


اصالت یا اعتباریت وجود، نزاعی مبتنی بر اطلاقات وجود

دوره 18، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 61-84

10.22091/pfk.2016.790

محمود هدایت افزا؛ حسن قنبری