کلیدواژه‌ها = فارابی
تعداد مقالات: 6
1. قیاس "از وضع" از ارسطو تا فارابی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 159-179

10.22091/pfk.2018.708.1283

امین شاه‌وردی


3. اصالت یا اعتباریت وجود، نزاعی مبتنی بر اطلاقات وجود

دوره 18، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 61-84

10.22091/pfk.2016.790

محمود هدایت افزا؛ حسن قنبری


6. بررسی تطبیقی نظریۀ ابن سینا در باب طبقه بندی علوم

دوره 10، شماره 1، آذر 1387، صفحه 175-198

10.22091/pfk.2008.243

مهدیه السادات مستقیمی