کلیدواژه‌ها = عینیت
ساختار زبانی واقعیت در اندیشه ریچارد رورتی

دوره 23، شماره 4، دی 1400، صفحه 103-120

10.22091/jptr.2021.6954.2544

عیسی موسی زاده؛ محمد اصغری؛ محمدرضا عبدالله نژاد


ارزش‌باریِ علم و برهان تعیّن ناقص

دوره 23، شماره 2، تیر 1400، صفحه 75-98

10.22091/jptr.2021.7007.2550

غلامحسین جوادپور


بازخوانی انتقادی دیدگاه مدرس زنوزی در مسئله‌ی معاد جسمانی

دوره 16، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 159-174

10.22091/pfk.2014.35

فردین جمشیدی مهر؛ عباس جوارشکیان


تفسیر هستی‌شناختی از عینیت اندیشه نزد فرگه

دوره 14، شماره 1، آذر 1391، صفحه 73-101

10.22091/pfk.2012.83

محمدرضا قربانی؛ موسی اکرمی


بررسی و نقد سنخیت علت و معلول در فلسفه اسلامی

دوره 13، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 25-42

10.22091/pfk.2012.97

جعفر شانظری؛ عسکری قاسم


فلسفه علوم اجتماعی از دیدگاه پوپر

دوره 9، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 37-66

10.22091/pfk.2007.155

حسین کچوئیان؛ مجید فولادیان


دلیل آفتاب

دوره 4، 15-16، خرداد 1382، صفحه 3-61

10.22091/pfk.2003.356

حسین حیدری