نویسنده = زهرا خزاعی
بخت معرفتی و معرفت‌شناسی ضد بخت از منظر دانکن پریچارد

دوره 25، شماره 2، تیر 1402، صفحه 5-32

10.22091/jptr.2023.9322.2878

فاطمه مشکی باف؛ زهرا خزاعی؛ محمد لگنهاوزن


The Memorial of Prof. William J. Wainwright

دوره 24، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5-6

10.22091/jptr.2022.8906.2823

زهرا خزاعی


The Free Agent, Luck, and Character

دوره 23، شماره 3، مهر 1400، صفحه 173-192

10.22091/jptr.2021.6655.2583

زهرا خزاعی


رویارویی دنیل دنت و سم هریس در مسئلهٔ ارادۀ آزاد

دوره 22، شماره 2، تیر 1399، صفحه 27-48

10.22091/jptr.2020.5310.2285

زهرا خزاعی؛ ننسی مورفی؛ طیبه غلامی


Agency and Virtues

دوره 21، شماره 3، مهر 1398، صفحه 119-140

10.22091/jptr.2019.4673.2190

زهرا خزاعی


رشد اخلاقی؛ اصول و روش‌های آن از نظر افلاطون

دوره 14، 3-4، خرداد 1392، صفحه 99-118

10.22091/pfk.2013.61

زهرا خزاعی؛ نسرین رامادان


بررسی مسائل اخلاقی در سیستمهای هوشمند

دوره 10، شماره 1، آذر 1387، صفحه 95-120

10.22091/pfk.2008.240

مرضیه داودآبادی؛ زهرا خزاعی


قدیسان اخلاقی

دوره 6، شماره 24، شهریور 1384، صفحه 144-166

10.22091/pfk.2005.325

زهرا خزاعی


فلسفه اخلاق و معرفت شناسی

دوره 4، 14-13، شهریور 1381، صفحه 19-35

10.22091/pfk.2002.412

زهرا خزاعی