کلیدواژه‌ها = نفس ناطقه
اوج لذّت نفس ناطقه و موانع درک آن از نظر ابن‌سینا

دوره 19، شماره 3، آذر 1396، صفحه 26-45

10.22091/pfk.2017.744.1294

عسگر دیرباز؛ مسعوده فاضل یگانه


ماهیت عقل و توانایی آن در فرایند شناخت

دوره 13، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 149-175

10.22091/pfk.2011.119

زهرا خیر اللهی


«تجرد نفس»

دوره 9، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 65-88

10.22091/pfk.2007.158

رضا اکبریان؛ سیما محمدپور دهکردی