کلیدواژه‌ها = ارسطو
تحلیل دیدگاه کِندی دربارهٔ کمال انسان

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 81-102

10.22091/jptr.2021.6316.2443

عین الله خادمی


قیاس "از وضع" از ارسطو تا فارابی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 159-179

10.22091/pfk.2018.708.1283

امین شاه‌وردی


رابطهٔ فضیلت و سعادت از نگاه ارسطو و غزالی

دوره 15، شماره 1، آذر 1392، صفحه 25-42

10.22091/pfk.2013.50

مجید ملایوسفی؛ ام‌لیلا شیرخانی


مفهوم‌شناسی اوسیا در اندیشه ارسطو

دوره 14، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 143-160

10.22091/pfk.2012.78

اسحاق طاهری سرتشنیزی


تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض

دوره 8، 3-4، خرداد 1386، صفحه 207-232

10.22091/pfk.2007.315

علی اکبر احمدی افرمجانی؛ سید محمد علی حجتی؛ علی اصغر مروت


محرّک نخستین ارسطو

دوره 7، شماره 28، شهریور 1385، صفحه 173-186

10.22091/pfk.2006.293

یارعلی کردفیرزوجایی


بررسی کتاب ارسطو در چین

دوره 5، 20-21، شهریور 1383، صفحه 50-71

10.22091/pfk.2004.332

نرجس جواندل


یک کتاب در یک مقاله

دوره 5، شماره 19، خرداد 1383، صفحه 181-198

10.22091/pfk.2004.349

علی اسماعیلی ایولی