کلیدواژه‌ها = free will
شانس اخلاقی در اصول فقه متأخر امامیه

دوره 25، شماره 4، دی 1402، صفحه 55-78

10.22091/jptr.2023.9448.2900

حسین رفیعی؛ سید علی طالقانی


بررسی تقریر نوین شلنبرگ از مسئلۀ منطقی شر

دوره 25، شماره 2، تیر 1402، صفحه 33-56

10.22091/jptr.2023.9213.2867

محبوبه پاکدل؛ امیرعباس علیزمانی


Creation, bugs, and emergence

دوره 23، شماره 3، مهر 1400، صفحه 93-112

10.22091/jptr.2021.7344.2609

William Hasker


The Free Agent, Luck, and Character

دوره 23، شماره 3، مهر 1400، صفحه 173-192

10.22091/jptr.2021.6655.2583

زهرا خزاعی


ارزیابی تطبیقی ارادۀ آزاد در نظرگاه محمد تقی جعفری و جان سرل

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 5-30

10.22091/jptr.2020.6136.2424

سید احمد فاضلی؛ مرضیه صادقی؛ مرتضی زارع گنجارودی


رویکردهای اختیارگرایان در پاسخ به استدلال شانس

دوره 22، شماره 4، دی 1399، صفحه 5-26

10.22091/jptr.2020.5090.2253

جمال کدخداپور؛ عسگر دیرباز


رویارویی دنیل دنت و سم هریس در مسئلهٔ ارادۀ آزاد

دوره 22، شماره 2، تیر 1399، صفحه 27-48

10.22091/jptr.2020.5310.2285

زهرا خزاعی؛ ننسی مورفی؛ طیبه غلامی


روایات طینت و اختیار انسان

دوره 18، شماره 1، آذر 1395، صفحه 47-75

10.22091/pfk.2016.710

معصومه رضوانی؛ مهدی ذاکری


تحلیل معنای سعادت از دیدگاه فارابی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 81-107

10.22091/pfk.2008.226

عین‌الله خادمی


رویکردى فلسفى و کلامى به مقوله آزادى

دوره 10، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 221-241

10.22091/pfk.2008.234

غلامحسین خدرى؛ محمدرضا رضوان‏طلب