کلیدواژه‌ها = معرفت‌شناسی
تعداد مقالات: 7
2. نقش معرفتی عقل فعال و تأثیر آن بر مُثل نزد ابن‌سینا

دوره 16، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 115-128

10.22091/pfk.2015.40

سیده معصومه شمشیری؛ احمد عابدی


4. آموزة «ایمان می‌آورم تا بفهمم»

دوره 9، شماره 1، آذر 1386، صفحه 3-22

10.22091/pfk.2007.222

زهرا پورسینا


5. وجود شناسی عرفانی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1385، صفحه 89-115

10.22091/pfk.2006.268

زکریا بهارنژاد


6. هرمنوتیک، پیش‌زمینه‌ها و تحولات آن

دوره 7، شماره 26، اسفند 1384، صفحه 141-156

10.22091/pfk.2005.304

سید محمد موسوی