کلیدواژه‌ها = تکامل
بررسی استدلال انباشتی ریچارد داوکینز با تکیه بر آرای کیث وارد

دوره 15، شماره 1، آذر 1392، صفحه 3-25

10.22091/pfk.2013.49

عبدالرسول کشفی؛ علیرضا فرخی بالاجاده


خدا و تکامل

دوره 8، 3-4، خرداد 1386، صفحه 127-162

10.22091/pfk.2007.305

امیر علیزمانی