کلیدواژه‌ها = فهم
تحلیل مفهوم « دیگری » در اندیشه گادامر و لویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

10.22091/jptr.2024.10303.3002

ندا راه بار؛ محمد اصغری؛ محمود صوفیانی


ماهیت عقل و توانایی آن در فرایند شناخت

دوره 13، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 149-175

10.22091/pfk.2011.119

زهرا خیر اللهی


هرمنوتیک، پیش‌زمینه‌ها و تحولات آن

دوره 7، شماره 26، اسفند 1384، صفحه 141-156

10.22091/pfk.2005.304

سید محمد موسوی