کلیدواژه‌ها = اراده
ارزیابی انتقاد نیچه به امر مطلق کانت

دوره 24، شماره 4، دی 1401، صفحه 127-145

10.22091/jptr.2022.8568.2762

محمد عنبرسوز؛ شیدا کاویانی تبریز


تعارضات در بنیاد متافیزیکی اخلاق شوپنهاور

دوره 20، شماره 3، مهر 1397، صفحه 91-108

10.22091/pfk.2018.1199

مسعود عسگری؛ غلامحسین توکلی


تحلیل معنای سعادت از دیدگاه فارابی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 81-107

10.22091/pfk.2008.226

عین‌الله خادمی