موضوعات = متافیزیک
Immortal Echoes in Mortal Words: “Love,” “Attraction,” and “Selflessness” in Fayḍ Kāshānī’s Mystico-Philosophical Poetry

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22091/jptr.2024.10015.2966

رسول رهبری غازانی؛ ریحانه داودی کهکی


تحلیل تطبیقی أثر نظریه علیت إشرابی بر غایت‌شناسی طبیعی دکارت و سوارز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1403

10.22091/jptr.2024.9620.2916

محمدعلی سلطان‌مرادی؛ یوسف شاقول؛ غلامحسین توکلی


Emergent God in Neutral Monism

دوره 26، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 141-170

10.22091/jptr.2024.10162.2982

Alfredo Pereira Jr.


فلسفۀ اسلامی متأخر و دانشِ ما به جهان خارج

دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 148-165

10.22091/pfk.2017.2394.1719

سید علی طاهری خرم آبادی