کلیدواژه‌ها = علیت
تحلیل تطبیقی أثر نظریه علیت إشرابی بر غایت‌شناسی طبیعی دکارت و سوارز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1403

10.22091/jptr.2024.9620.2916

محمدعلی سلطان‌مرادی؛ یوسف شاقول؛ غلامحسین توکلی


ثمرات تفکیک امکان ماهوی و امکان وجودی در حکمت متعالیه

دوره 19، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 33-52

10.22091/pfk.2017.846

قاسم پورحسن درزی؛ محمد رشیدزاده


تأملی در منشأ تصور علیت

دوره 17، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 51-66

10.22091/pfk.2016.662

سلیمان خاکبان


بررسی اصول یگانه انگاری بی قانون دانلد دیویدسن

دوره 17، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 87-102

10.22091/pfk.2016.622

محمد کاظم رضازاده جودی


علیت از نظر کانت

دوره 10، شماره 1، آذر 1387، صفحه 33-56

10.22091/pfk.2008.237

رضا بخشایش