کلیدواژه‌ها = دین
بررسی و واکاوی مبانی فلسفی مسئله رئالیسم و نارئالیسم دینی با تأکید بر نظرگاه پیتر برن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

10.22091/jptr.2024.10678.3046

جعفر شانظری؛ علیرضا نهری


تبیین نفی خشونت‌‌گرایی در دین از منظر ذات‌شناسی و معرفت‌شناسی انسانی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 115-138

10.22091/pfk.2017.1045.1371

محمد حسین جمشیدی؛ الناز پروانه زاد؛ احمد سلطانی نژاد


بررسی و نقد نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی

دوره 18، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 107-128

10.22091/pfk.2016.791

محمد کرمی؛ حبیب الله دانش شهرکی


چیستی فلسفه دین

دوره 12، شماره 4، شهریور 1390، صفحه 135-146

10.22091/pfk.2011.128

علی عسگری یزدی


بررسی و نقد نظریه تکثر فهم پیامبران

دوره 11، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 203-224

10.22091/pfk.2009.181

محمّدحسن موحدی ساوجی


« تجربه دینی از منظر جیمز »

دوره 10، شماره 3، خرداد 1388، صفحه 223-249

10.22091/pfk.2009.217

کیوان بلند همتان؛ میرعبدالحسین نقیب‌زاده


قلمرو دین و ضوابط علوم دینی

دوره 10، شماره 1، آذر 1387، صفحه 79-94

10.22091/pfk.2008.239

سعید ضیائی فر


دین و استقلال اخلاق در دیدگاه کانت

دوره 4، 14-13، شهریور 1381، صفحه 69-81

10.22091/pfk.2002.418

،محمد محمدرضایی