کلیدواژه‌ها = وجود
تفسیر مارتین هَیدگر از تمایز هستی‌شناختی بنیاد و وجود در نظام آزادی فردریش شلینگ

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 149-172

10.22091/jptr.2021.6100.2413

الهام السادات کریمی دورکی؛ محمدجواد صافیان؛ محمد مشکات


بررسی و تحلیل نسبت انسان با طبیعت در فلسفه ملاصدرا

دوره 19، شماره 3، آذر 1396، صفحه 5-24

10.22091/pfk.2017.887.1318

ابراهیم رضایی؛ جعفر شانظری


خودآگاهی در فلسفه ابن‌سینا

دوره 14، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 5-17

10.22091/pfk.2012.71

حمید رضا خادمی؛ احمد بهشتی