کلیدواژه‌ها = حرکت جوهری
نقش علم و عمل در تکامل آدمی از نظر ملاصدرا

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 5-23

10.22091/pfk.2019.2751.1799

محمد ذبیحی؛ علی اله بداشتی؛ علی نجات رای زن


رابطه طبیعت و مابعدالطبیعه در حکمت متعالیه

دوره 14، 3-4، خرداد 1392، صفحه 5-28

10.22091/pfk.2013.57

احمد احمدی؛ ضیاءگل رضایی


حرکت جوهری معلوم و ثبات معرفت

دوره 12، 1-2، آذر 1389، صفحه 69-91

10.22091/pfk.2010.138

محمد مهدی گرجیان؛ مهدی زندیه


جهان شناسی میرداماد و ملاصدرا

دوره 6، 22-23، اسفند 1383، صفحه 3-27

10.22091/pfk.2004.330

علی اله بداشتی