کلیدواژه‌ها = علم
نقش علم و عمل در تکامل آدمی از نظر ملاصدرا

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 5-23

10.22091/pfk.2019.2751.1799

محمد ذبیحی؛ علی اله بداشتی؛ علی نجات رای زن


علم غیب امامان (ع) در آینهٔ عقل

دوره 15، شماره 1، آذر 1392، صفحه 139-162

10.22091/pfk.2013.56

غلام‌حسین اعرابی؛ سید حبیب بخارایی‌زاده


نقد و بررسی "وجود ذهنی" از دیدگاه ابن سینا

دوره 10، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 5-26

10.22091/pfk.2009.196

قاسم کاکایی؛ عزت مقصودی


گالیله، علم، کلیسا

دوره 9، شماره 4، شهریور 1387، صفحه 195-230

10.22091/pfk.2008.255

علی حقی؛ سمیه خزایی


تأمّلی بر ارزش معلومات از نظر علامه طباطبائی (ره)

دوره 7، شماره 25، آذر 1384، صفحه 60-87

10.22091/pfk.2005.311

جعفر شانظری؛ قاسم رضایی آدریانی


انسان شناسی صدرالمتألهین

دوره 3، 9-10، آذر 1380، صفحه 45-65

10.22091/pfk.2001.375

علی اله بداشتی