کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
ابن‌سینا و منطق فهم دین

دوره 21، شماره 2، تیر 1398، صفحه 51-71

10.22091/pfk.2017.1769.1566

محمد نصر اصفهانی؛ جعفر شانظری؛ سید مهدی امامی جمعه


خواب و رؤیا و تحلیل آن از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 17، شماره 1، آذر 1394، صفحه 111-130

10.22091/pfk.2015.611

وحیده حداد؛ حامد ناجی اصفهانی


نقش معرفتی عقل فعال و تأثیر آن بر مُثل نزد ابن‌سینا

دوره 16، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 115-128

10.22091/pfk.2015.40

سیده معصومه شمشیری؛ احمد عابدی


معنا و مفهوم حکمت مشرقی ابن‌سینا

دوره 15، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 125-145

10.22091/pfk.2014.24

سادات باران؛ قاسمعلی کوچنانی


عقلانیت اشراقی در اندیشه فلسفی ابن‌سینا

دوره 14، شماره 1، آذر 1391، صفحه 101-120

10.22091/pfk.2012.84

محمد مهدی گرجیان؛ سید محمد موسوی؛ معصومه اسماعیلی