دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 70، اسفند 1395، صفحه 1-200 
7. طرح جامع عقلانیت فولی و پدیده‌های روزمره

صفحه 129-152

10.22091/pfk.2016.792

نفیسه ساطع؛ اعظم السادات حسینی حسین آباد