موضوعات = فلسفه ذهن
Property Dualism Implies Substance Dualism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22091/jptr.2024.10209.2989

Ralph Weir


روح در دینِ جَینی

دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 112-131

10.22091/pfk.2017.2144.1662

ابوالفضل محمودی


فلسفۀ اسلامی متأخر و دانشِ ما به جهان خارج

دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 148-165

10.22091/pfk.2017.2394.1719

سید علی طاهری خرم آبادی