موضوعات = فلسفه ذهن
Is there a way to fix the abstract online maybe to the following?

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1403

10.22091/jptr.2024.10807.3068

Joshua Farris


Property Dualism Implies Substance Dualism

دوره 26، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 21-46

10.22091/jptr.2024.10209.2989

Ralph Weir


What are the Ethical Implications of Panpsychism?

دوره 26، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 85-106

10.22091/jptr.2024.10501.3030

Mahdi Zakeri


Understanding the Self from the Embodied Cognition Paradigm

دوره 26، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 121-140

10.22091/jptr.2024.9899.2947

Akhil Kumar Singh


روح در دینِ جَینی

دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 112-131

10.22091/pfk.2017.2144.1662

ابوالفضل محمودی


فلسفۀ اسلامی متأخر و دانشِ ما به جهان خارج

دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 148-165

10.22091/pfk.2017.2394.1719

سید علی طاهری خرم آبادی