کلیدواژه‌ها = نفس
تعداد مقالات: 15
2. نقش علم و عمل در تکامل آدمی از نظر ملاصدرا

دوره 21، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 5-23

10.22091/pfk.2019.2751.1799

محمد ذبیحی؛ علی اله بداشتی؛ علی نجات رای زن


3. بررسی و تحلیل نسبت انسان با طبیعت در فلسفه ملاصدرا

دوره 19، شماره 3، آذر 1396، صفحه 5-24

10.22091/pfk.2017.887.1318

ابراهیم رضایی؛ جعفر شانظری


4. راه‌های مهار و تربیت قوّة خیال بر مبنای حکمت اسلامی

دوره 19، شماره 3، آذر 1396، صفحه 46-65

10.22091/pfk.2017.1027.1364

محسن ترکمان؛ زهرا پورسینا


5. بررسی مسئله حدوث یا قدم نفس از نگاه ملاصدرا و افلاطون

دوره 14، 3-4، خرداد 1392، صفحه 147-166

10.22091/pfk.2013.63

زهره سادات ناجی؛ رضا اکبریان


7. کارکرد گرایی و ارسطو

دوره 11، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 103-120

10.22091/pfk.2009.173

سید ابراهیم موسوی


8. آموزة «ایمان می‌آورم تا بفهمم»

دوره 9، شماره 1، آذر 1386، صفحه 3-22

10.22091/pfk.2007.222

زهرا پورسینا


9. نوآوری‌های ابن سینا در علم النفس

دوره 8، شماره 1، آذر 1385، صفحه 53-89

10.22091/pfk.2006.276

سید محمد علی دیباجی


10. جاودانگی نفس: تأملی در محاورة فایدون افلاطون

دوره 7، شماره 28، شهریور 1385، صفحه 79-118

10.22091/pfk.2006.290

انشاءالله رحمتی


11. ارتباط نفس مجرد و بدن در فلسفه اسلامی

دوره 4، 14-13، شهریور 1381، صفحه 129-140

10.22091/pfk.2002.421

احمد رضا شاهرخی


13. انسان شناسی صدرالمتألهین

دوره 3، 9-10، آذر 1380، صفحه 45-65

10.22091/pfk.2001.375

علی اله بداشتی


14. وجوه معانی نفس در قرآن

دوره 1، شماره 4، شهریور 1379، صفحه 7-20

10.22091/pfk.2000.503

محمدکاظم شاکر