موضوعات = فلسفه اخلاق
تعداد مقالات: 22
1. چالش‌های اخلاقی اصلاح نژاد لیبرال بر اساس اصل عدالت

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 89-112

10.22091/jptr.2021.6980.2545

ناصر نورمحمد؛ علیرضا آل بویه


2. نسبت فلسفه اخلاق کانت با زوال اندیشه سیاسی در فلسفه او

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 113-136

10.22091/jptr.2021.7043.2558

محسن باقرزاده مشکی باف


3. مبانی فلسفی جرم‌انگاری؛ تحلیل رذایل اخلاقی از چشم‌انداز نظریه خودحاکمیتی و اصل آسیب

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 137-158

10.22091/jptr.2021.7055.2561

کامران محمودیان اصفهانی؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا


9. Agency and Virtues

دوره 21، شماره 3، مهر 1398، صفحه 119-140

10.22091/jptr.2019.4673.2190

زهرا خزاعی


13. تبیین نقشِ نیّت در ارزش اخلاقی از منظر ملاصدرا

دوره 20، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 92-111

10.22091/pfk.2017.1435.1465

معصومه سادات ساری عارفی؛ جهانگیر مسعودی


17. ویژگی های طبیعی در اخلاق با تأکید بر نظریه شیفر-لَندَئو

دوره 20، شماره 3، آذر 1397، صفحه 23-44

10.22091/pfk.2018.3155.1887

حسن حشمتی؛ محمد لگنهاوزن؛ حسن میانداری


19. نقد رابطۀ تقلید و خشونت در اندیشۀ ژیرار

دوره 20، شماره 3، آذر 1397، صفحه 219-242

10.22091/pfk.2018.1200

محمد حسین صادقی؛ حبیب الله بابایی


20. نقش شانس در سعادت آدمی با نظر به دیدگاه جولیا آناس

دوره 20، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 5-28

10.22091/pfk.2018.2566.1758

نغمه پروان؛ محسن جوادی