موضوعات = فلسفه اخلاق
معضل فرگه-گیچ و منطق طرزتلقی‌های مرتبه بالاتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22091/jptr.2023.8984.2833

بهرام علیزاده


بررسی مدلهای ارتباطی اخلاق و عرفان از منظر وین رایت و ارزیابی آن از دیدگاه عرفان اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.22091/jptr.2023.9362.2884

سید احمد فاضلی


ارزیابی انتقاد نیچه به امر مطلق کانت

دوره 24، شماره 4، دی 1401، صفحه 127-145

10.22091/jptr.2022.8568.2762

محمد عنبرسوز؛ شیدا کاویانی تبریز


چالش‌های اخلاقی اصلاح نژاد لیبرال بر اساس اصل عدالت

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 89-112

10.22091/jptr.2021.6980.2545

ناصر نورمحمد؛ علیرضا آل بویه


مبانی فلسفی جرم‌انگاری؛ تحلیل رذایل اخلاقی از چشم‌انداز نظریه خودحاکمیتی و اصل آسیب

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 137-158

10.22091/jptr.2021.7055.2561

کامران محمودیان اصفهانی؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا


Agency and Virtues

دوره 21، شماره 3، مهر 1398، صفحه 119-140

10.22091/jptr.2019.4673.2190

زهرا خزاعی


تبیین نقشِ نیّت در ارزش اخلاقی از منظر ملاصدرا

دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 92-111

10.22091/pfk.2017.1435.1465

معصومه سادات ساری عارفی؛ جهانگیر مسعودی


ویژگی های طبیعی در اخلاق با تأکید بر نظریه شیفر-لَندَئو

دوره 20، شماره 3، مهر 1397، صفحه 23-44

10.22091/pfk.2018.3155.1887

حسن حشمتی؛ محمد لگنهاوزن؛ حسن میانداری


نقد رابطۀ تقلید و خشونت در اندیشۀ ژیرار

دوره 20، شماره 3، مهر 1397، صفحه 219-242

10.22091/pfk.2018.1200

محمد حسین صادقی؛ حبیب الله بابایی