موضوعات = فلسفه اخلاق
دلایل هنجاری پایه بنیادگذار و تبیین‌کنندۀ وضعیّت تکلیف اخلاقی انتخاب‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22091/jptr.2024.10239.2995

حسین اسناوندی؛ محسن جوادی


تحلیل و بررسی دیدگاه ویلیام لین کریگ در باب «نسبت دین و اخلاق»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

10.22091/jptr.2024.10145.2981

رضا نقوی


شانس اخلاقی در اصول فقه متأخر امامیه

دوره 25، شماره 4، دی 1402، صفحه 55-78

10.22091/jptr.2023.9448.2900

حسین رفیعی؛ سید علی طالقانی


Comparative Theology in the Islamic Sciences

دوره 25، شماره 3، مهر 1402، صفحه 37-54

10.22091/jptr.2023.10013.2959

Muhammad Legenhausen


ارزیابی انتقاد نیچه به امر مطلق کانت

دوره 24، شماره 4، دی 1401، صفحه 127-145

10.22091/jptr.2022.8568.2762

محمد عنبرسوز؛ شیدا کاویانی تبریز


چالش‌های اخلاقی اصلاح نژاد لیبرال بر اساس اصل عدالت

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 89-112

10.22091/jptr.2021.6980.2545

ناصر نورمحمد؛ علیرضا آل بویه


مبانی فلسفی جرم‌انگاری؛ تحلیل رذایل اخلاقی از چشم‌انداز نظریه خودحاکمیتی و اصل آسیب

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 137-158

10.22091/jptr.2021.7055.2561

کامران محمودیان اصفهانی؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا


Agency and Virtues

دوره 21، شماره 3، مهر 1398، صفحه 119-140

10.22091/jptr.2019.4673.2190

زهرا خزاعی


تبیین نقشِ نیّت در ارزش اخلاقی از منظر ملاصدرا

دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 92-111

10.22091/pfk.2017.1435.1465

معصومه سادات ساری عارفی؛ جهانگیر مسعودی